OCT

OCT Optisk kohærans Tomografi er en avanceret teknik hvor man ved hjælp af nærinfrarødt lys kan få en to og tredimensionel billeddannelse af øjets væv på histologisk niveau.

Opløseligheden er 5 my.

Undersøgelsen bliver bedst, når pupillerne er udvidede, og man må derfor påregne god tid til undersøgelsen.

 

 

Tilbage til Undersøgelser og behandlinger